Kontakt os

CORPORATE RESPONSIBILITY

Vi tager ansvar for vores partnere, medarbejdere, samfundet og miljøet.

Corporate Responsibility

Hos BORG Automotive Group tager vi ansvar for vores partnere, medarbejdere, samfundet og miljøet. Som en del af det danske konglomerat Schouw & Co arbejder vi efter en generel ramme (Ansvarshjulet), der tjener til at sætte en klar retning og faste mål for vores CSR/ESG-indsats.

Ansvarshjulet har tre fokusområder: at producere effektivt og ansvarligt, at beskytte arbejdstagerne og sikre attraktive arbejdspladser og at fremme innovation og stærk styring.

Desuden har vi defineret vores ambitioner frem mod 2030:

Begrænse klimapåvirkningen fra intern produktion

Vi leverer produkter, der har en mindre miljøpåvirkning end nye dele, men vi har stadig en negativ indvirkning på miljøet. Frem mod 2030 sigter vi mod at reducere vores drivhusgasemissioner fra intern produktion med 30 % for at begrænse BORG Automotive Groups miljøpåvirkning.

LCA'er på Reman-produkter

For at kunne vurdere påvirkningen af den globale opvarming og ressourceudtømningen har vi fået foretaget livscyklusvurderinger på alle vores produktgrupper fra BORG Automotive Reman. Vi har et ønske om, at vide præcis hvordan vores produkter påvirker miljøet, og hvilke besparelser vores kunder kan bidrage til ved at købe reman i stedet for for newman.

Omsorg for medarbejderne

Omsorg for vores medarbejderes og deres lokalsamfunds velbefindende er en vigtig prioritet og en naturlig del af vores virksomhed. Sikkerhed på arbejdspladsen og medarbejdertilfredshed er derfor to vigtige fokusområder for perioden frem til 2030.

Medarbejdertilfredshed

Vi sigter mod at øge medarbejdertilfredsheden med 5 % i løbet af de næste fem år. Vores politik for social omsorg betyder, at vi betragter hver enkelt medarbejder som unik og værdifuld, og vores fokus på medarbejdernes trivsel omfatter også deres familieliv og helbred.

Lost Time Incident Frequency Rate

Vi sigter mod at reducere LTIFR med 30 % inden 2025. Vi allokerer løbende ressourcer med henblik på at reducere LTIFR fremover.

ISO-certificeringer

Vores produktionssteder i Polen, Storbritannien og Spanien er alle certificeret i henhold til kvalitetscertificering ISO 9001:2015 og miljøcertificering ISO 14001:2015. Derudover er vores produktion i Spanien certificeret i henhold til IATF 16949 Automotive Management System, og vores produktion i Storbritannien er ISO 45001 Health and Safety-certificeret. Vi refabrikerer kun originale cores, og vores produkter opfylder de samme standarder som et OE-produkt.