Nasza polityka

  BORG Automotive w pełni szanuje suwerenność krajów. Tym samym, firma postępuje zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w krajach, w których prowadzi działalność.

  BORG Automotive przestrzega praw człowieka w odniesieniu do swoich pracowników.

  W 2017 roku aktywnie pracowaliśmy nad głębszą integracją tego segmentu w naszym łańcuchu dostaw i wykreowaliśmy szczegółowy plan działania, który ma gwarantować postęp prac. Nasi dostawcy z Dalekiego Wschodu mogą uzyskać certyfikat jedynie poprzez podpisanie kodeksu postępowania, w którym zobowiązują się do przestrzegania praw człowieka, a także brytyjskiej ustawy z 2015 roku o współczesnym niewolnictwie. Zapewniamy, że wszyscy nasi dostawcy przestrzegają praw człowieka i brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie 2015.

  BORG Automotive nie akceptuje przekupowania w żadnej formie i mamy w tym zakresie jasną politykę.

  System zgłaszania nieprawidłowości Grupy Schouw & Co. zapewnia wszystkim pracownikom, członkom zarządu i partnerom biznesowym Grupy bezpieczny kanał zgłaszania podejrzeń o przestępstwa lub nieetyczne działania.

  System sygnalistów może być wykorzystywany do zgłoszeń dotyczących dowolnej spółki Grupy w dowolnym kraju. Zgłoszenie można złożyć w dowolnym języku i można wybrać anonimowość.

  System informowania o nieprawidłowościach nie może być wykorzystywany do składania fałszywych oskarżeń przeciwko innym osobom, a celowo nieprawdziwe informacje nie mogą być zgłaszane.

  Zachęcamy do podania imienia i nazwiska w zgłoszeniu. Niezależnie od tego, czy to zrobisz, czy nie, otwórz bezpieczną skrzynkę pocztową. Dzięki temu komunikacja jest dla nas bezpieczniejsza i łatwiejsza.

  Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako ściśle poufne.

  Czytać więcej

  BORG Automotive jest spółką zależną należącą w 100% do Schouw & Co. Nasze oświadczenie dotyczące brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. można znaleźć tutaj:

  Czytać więcej

  BORG Automotive chce zwiększyć i zabezpieczyć tworzenie wartości w firmie poprzez skupienie się na odpowiedniej różnorodności w składzie pracowników z szerokim zakresem wiedzy specjalistycznej oraz na wzmocnieniu dialogu, dzieleniu się wiedzą i zarządzaniu ryzykiem.

  Czytać więcej

  BORG Automotive Group takes responsibility for the health, safety and well-being of employees and all persons affected by BORG Automotive's business activities.

  BORG Automotive Group undertakes to maintain its obligations under national law and subsequent legal acts implementing directives and other requirements.

  BORG Automotive Group will regularly review work processes and procedures to ensure timely and effective implementation of any necessary improvements.

  Czytać więcej