BORG AUTOMOTIVE GROUP

Zarządzanie Grupą

Zarządzanie Grupą

Nasze ambicje dotyczące ciągłego doskonalenia mogą być realizowane tylko przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. Tutaj można dowiedzieć się więcej o kierownictwie naszej Grupy.