Odpowiedzialność korporacyjna

Bierzemy odpowiedzialność za naszych partnerów, pracowników, społeczeństwo i środowisko

Odpowiedzialność korporacyjna

W BORG Automotive Group bierzemy odpowiedzialność za naszych partnerów, pracowników, społeczeństwo i środowisko. Jako część duńskiego konglomeratu Schouw & Co pracujemy według ogólnych ram (Koło Odpowiedzialności), które służą do wyznaczania jasnego kierunku i konkretnych celów dla naszych działań w zakresie CSR/ESG.

Koło Odpowiedzialności opiera się na trzech głównych obszarach: wydajnej i odpowiedzialnej produkcji, ochronie pracowników i zapewnianiu atrakcyjnych miejsc pracy, promowaniu innowacji i silnego zarządzania.

Ponadto, określiliśmy nasze ambicje na rok 2030:

Ograniczenie wpływu produkcji własnej na klimat

Dostarczamy produkty, których wpływ na środowisko jest mniejszy w porównaniu z nowo wytworzonymi częściami. Mimo to nadal wywieramy niekorzystny wpływ na środowisko. W perspektywie do 2030 roku, będziemy dążyć do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji wewnętrznej o 30%, aby ograniczyć wpływ Grupy BORG Automotive na środowisko.

LCA na produktach Reman

Aby ocenić wpływ na globalne ocieplenie i wyczerpywanie się zasobów, zleciliśmy ocenę cyklu życia wszystkich naszych grup produktowych BORG Automotive Reman. Chcemy dowiedzieć się jak nasze produkty wpływają na środowisko i jakie oszczędności mogą uzyskać nasi klienci kupując części regenerowane zamiast nowych.

Dbałość o pracowników

Troska o dobro naszych pracowników i ich lokalnych społeczności jest ważnym priorytetem i naturalną częścią naszej firmy. Bezpieczeństwo pracy i satysfakcja pracowników to zatem dwa główne obszary zainteresowania w okresie do roku 2030.

Zadowolenie pracowników

Naszym celem jest zwiększenie zadowolenia pracowników o 5% w ciągu najbliższych pięciu lat. Nasza polityka opieki społecznej oznacza, że uważamy każdego pracownika za wyjątkowego i wartościowego, a nasze skupienie na dobrym samopoczuciu pracowników obejmuje ich życie rodzinne i zdrowie.

Współczynnik częstotliwości wypadków (Lost Time Incident Frequency Rate) 

Naszym celem jest obniżenie wskaźnika LTIFR o 30% do 2025 roku. Stale przeznaczamy zasoby na potrzeby obniżenia LTIFR w przyszłości.

Certyfikaty ISO

Wszystkie nasze zakłady produkcyjne w Polsce, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii posiadają certyfikaty jakości ISO 9001:2015 oraz certyfikaty środowiskowe ISO 14001:2015. Ponadto nasza produkcja w Hiszpanii posiada certyfikat IATF 16949 Automotive Management System, a nasza produkcja w Wielkiej Brytanii posiada certyfikat ISO 45001 Health and Safety. Regenerujemy tylko oryginalne części, a nasze produkty spełniają te same standardy co produkt OE.