BORG AUTOMOTIVE GROUP

EcoVadis

Ecovadis

EcoVadis jest największym na świecie i najbardziej zaufanym dostawcą ocen zrównoważonego rozwoju biznesu.

Metodologia oceny EcoVadis w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę ich ratingów i kart wyników, a także pozwala określić, w jakim stopniu firma zintegrowała zasady zrównoważonego rozwoju/społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) ze swoją działalnością i systemem zarządzania.

Opiera się ona na siedmiu podstawowych zasadach:

 • Ocena przez międzynarodowych ekspertów
 • Dostosowanie do sektora przemysłu kraju i wielkości firmy
 • Zróżnicowanie źródeł, aby zapewnić bogaty wkład interesariuszy dla wiarygodnej oceny
 • Wykorzystanie technologii w celu zapewnienia bezpiecznego i poufnego procesu oraz przyspieszenia czasu cyklu.
 • Możliwość śledzenia i przejrzystość dokumentacji
 • Oparcie na dowodach
 • Perfekcja poprzez ciągłe doskonalenie

Ponadto, firmy są oceniane w następujących czterech obszarach:

 • Środowisko
 • Praca i prawa człowieka
 • Etyka
 • Zrównoważone zaopatrzenie

Jak korzystamy z Ecovadis?

Współpraca z EcoVadis staje się coraz bardziej centralnym punktem BORG Automotive i będziemy kontynuować tę podróż w przyszłości. EcoVadis to narzędzie, które pomaga nam rozwijać się w kierunku, który przynosi korzyści zarówno naszemu odpowiedzialnemu profilowi biznesowemu, jak i rosnącym wymaganiom naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Co roku EcoVadis dokonuje oceny, na podstawie której otrzymujemy punktację. Ponadto otrzymujemy analizę naszych mocnych stron i obszarów do poprawy, którą wykorzystujemy wewnętrznie do oceny obszarów, w których chcemy podjąć dalsze działania. Nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem ulepszeń, aby wywrzeć jak największy wpływ.

Oto nasz aktualny wynik:

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących naszej pracy z EcoVadis, zapraszamy do kontaktu ze Stenem Højlandem, dyrektorem ds. zgodności lub Line Meldgaard, Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju.