Odpowiedzialność korporacyjna

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to odejście od naszej obecnej gospodarki, w której pobieramy materiały z Ziemi, wytwarzamy produkty, wykorzystujemy je i wyrzucamy jako odpady – ten proces jest liniowy. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest przeciwieństwem gospodarki liniowej, w której m.in. produkty krążą po najwyższej wartości. Zasoby są używane i ponownie wykorzystywane w pętli, zamiast być wyodrębniane, używane, a następnie odrzucane. Podejście to pozwala na wydajniejsze i skuteczniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów, zachowanie wartości zasobu tak długo, jak to możliwe i generuje mniej odpadów niż modele „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”.

W gospodarce o obiegu zamkniętym istnieje szereg działań, które m.in. przedsiębiorstwa mogą przyjąć, aby poprawić obieg zamknięty:

  • Naprawa – wydłużenie cyklu życia produktu
  • Ponowne użycie– produkt jest ponownie używany w tym samym celu w pierwotnej postaci
  • Regeneracja/odnowienie – ustanowienie nowego, pełnego cyklu życia produktu poprzez jego demontaż i regenerację do stanu, w którym jakościowo odpowiada on co najmniej nowo wyprodukowanej części
  • Recykling – odzysk materiałów

Jak działamy w obiegu zamkniętym?

W BORG Automotive Group jesteśmy dumni z naszego wkładu w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Większość naszych produktów to regenerowane części samochodowe, co oznacza, że używane części przechodzą wysoce wyspecjalizowany proces regeneracji, aby odpowiadały standardom OE (Original Equipment Parts).

Nasze produkty regenerowane stanowią część pętli, a nasz model biznesowy zapewnia wydłużony cykl życia części samochodowych. Maksymalizuje to żywotność produktu, prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów, a tym samym zmniejsza ilość odpadów. Wpływ naszych regenerowanych produktów na środowisko wykazuje tendencję do średnio o 60% mniej CO2, 42% mniej energii (MJ) i 70% mniejszego zużycia zasobów naturalnych (Sb) w porównaniu do nowo wytworzonych produktów.*

*Średnia obniżka liczona jest na podstawie wskaźnika 100 dla każdego nowo wyprodukowanego produktu bez uwzględnienia różnic w wielkości produkcji dla 8 produktów regenerowanych. Przeczytaj więcej o naszych wynikach LCA tutaj

Jak pracujemy z gospodarką o obiegu zamkniętym?

BORG Automotive jako firma opiera się na gospodarce o obiegu zamkniętym i od ponad 40 lat BORG Automotive pracuje, aby dostarczyć Państwu najlepsze regenerowane części samochodowe z dopasowanie OE na europejskim rynku wtórnym. Obieg jest zatem częścią naszego DNA i zawiera sposób, w jaki pracujemy. Nasz model biznesowy oparty na obiegu zamkniętym opiera się na sprzedaży regenerowanych, wysokiej jakości samochodowych części zamiennych w połączeniu z systemem zwrotów, który jest platformą dla recyrkulacji produktów.

Proces obiegu zamkniętego:

  • Wejście: Dystrybutor zwraca wadliwe części zamienne do BORG Automotive Group.
  • Regeneracja: Przywracanie do życia uszkodzonych części zamiennych.
  • Ogniwo dystrybucyjne: Sprzedaż regenerowanych części zamiennych do ogniwa dystrybucyjnego.
  • Warsztat: Konsument przyprowadza samochód do warsztatu. Warsztat zamawia regenerowane części zamienne z łącza dystrybucyjnego. 
  • Wymiana części zamiennych: Części zamienne zostają zamontowane w samochodzie klienta i może on kontynuować jazdę samochodem.