Odpowiedzialność korporacyjna

Nasza podróż

Nasza podróż

Obecnie w grupie BORG Automotive kładziemy duży nacisk na gromadzenie danych, tak aby stworzyć opartą na nich kulturę, powiązaną z naszymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Poprzez gromadzenie danych będziemy dokumentować naszą działalność i ustalać priorytety zadań, których realizacja będzie miała największy wpływ na osiągnięcie naszych celów. 

W nadchodzącym okresie postanowiliśmy skupić się na następujących zadaniach:

  • CSRD (FY 2024)
  • Zakres 3

Zobacz poniższą oś czasu, aby zapoznać się z naszą podróżą w kierunku zrównoważonych i odpowiedzialnych działań: