THE MOST IMPORTANT PART IS YOU

Wizja, misja i wartości

Nasza wizja:

Jest zapewnienie jak najlepszego doświadczenia klienta, stając się preferowanym partnerem.

Nasza misja:

Jest nadawanie nowego życia pojazdom poprzez dostarczanie odpowiedzialnych rozwiązań motoryzacyjnych.

Nasze wartości

Przez ponad 45 lat pracowaliśmy, aby przynieść Ci najlepsze regenerowane części samochodowe dopasowane do OE na rynku wtórnym w Europie. Stało się to możliwe dzięki naszym silnym fundamentom opartym na podstawowych wartościach.

W BORG Automotive Group wierzymy w przywództwo oparte na wartościach. Działamy w płaskiej organizacji, gdzie nasze wartości upoważniają nas wszystkich do działania i podejmowania niezależnych decyzji proaktywnie, a nie reaktywnie.

Nasze wartości definiują sposób, w jaki prowadzimy działalność i wszystkie nasze działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych opierają się na tych wartościach.

Budujemy firmę na fundamencie składającym się z 5 wartości i mocno wierzymy, że budowanie sukcesu w przyszłości zależy od kompetentnych i odpowiedzialnych ludzi, współzależnych i przejrzystych w relacjach, dążących do ciągłego doskonalenia. - Kim Kruse, CEO

    Kompetencje są wymogiem do rozpoznania celów biznesowych i osiągnięcia sukcesu zespołowego. Głęboka wiedza, innowacyjność, wyobraźnia, rozwój osobisty i zrozumienie "czynnika ludzkiego" są narzędziami do realizacji celów biznesowych i sukcesu zespołu.

    Zatrudniamy ludzi z pasją, uczciwych osobiście i zawodowo, rzetelnych i godnych zaufania, dumnych i zawsze gotowych do rozliczenia i wyjaśnienia własnych działań. Staramy się spełniać oczekiwania klientów, mądrze wykorzystując zasoby.

    Zrozumienie współzależności tworzy nieograniczoną siłę organizacyjną. Praca zespołowa jest dynamiczną i zwinną ramą organizacyjną, która pozwala na samodzielne zarządzanie wysiłkiem, gdzie zróżnicowane umiejętności i zdolności są wykorzystywane dla wspólnego sukcesu.

    Dostęp do istotnych informacji jest niezbędny dla wspólnego sukcesu. Informacje powinny być łatwo dostępne, proste i łatwe do zrozumienia. Niejasne lub niejednoznaczne informacje prowadzą do błędnych decyzji, marnotrawstwa i zamieszania.

    Idea poprawy możliwości organizacji poprzez systematyczne ciągłe doskonalenie jest naszym fundamentem zwycięstwa. Ten proces i podejście angażują wszystkich, niezależnie od statusu i funkcji.